Jakie znaczenie dla doboru okularów ma rozstaw źrenic?

 błękitne okoKiedy wybieramy okulary korekcyjne, zwracamy uwagę na ich fason i kolor. Zależy nam, by pasowały do typu naszej urody i pozostawały w zgodzie z aktualnymi trendami. Natomiast dobór właściwych szkieł pozostawiamy ekspertom z salonu optycznego. Skoro musimy nosić okulary, to warto rozumieć znaczenie symboli umieszczonych na receptach. Jednym z nich jest informacja o rozstawie źrenic.

 

Jak oblicza się rozstaw źrenic?

Najważniejszymi informacjami na recepcie od okulisty są dane dotyczące rodzaju i wielkości wady. To na ich podstawie optyk przygotuje dla nas okulary. Jednak równie ważna jest wiedza o szerokości rozstawu źrenic. Dzięki tej wielkości szkła korekcyjne będą spełniały swoją funkcję, ponieważ ich konstrukcja musi uwzględniać cechy anatomiczne pacjenta. Pomiaru rozstawu źrenic dokonuje się podczas badania okulistycznego. Kiedy badany patrzy na wprost, okulista oblicza odległość między środkami źrenic. W ten sposób uzyskujemy wartość oznaczaną na recepcie literami PD zaczerpniętymi z angielskiego terminu: pupillary distance. Jej wielkość podawana jest w milimetrach i wynosi od 54 do 74 mm dla dorosłych osób.
Obliczony w ten sposób PD byłby wystarczającą wartością, gdyby nasze twarze oznaczały się symetrią. Jednak to się rzadko zdarza, więc informacja o odległości między źrenicami musi być uzupełniona o dodatkowe dane. Rozstaw źrenic powinien być zatem podany osobno dla każdego oka. Wówczas mierzy się odległość od źrenicy do środka nasady nosa. Jego efektem będzie kolejny zapis, który zobaczymy na recepcie. Może być podobny do przykładu: OP (oko prawe) = 32, OL (oko lewe) = 31, w którym PD będzie wynosiło 63.

Dlaczego w konstrukcji okularów należy uwzględniać środki optyczne?

Precyzyjne obliczenie rozstawu źrenic odrębnie dla każdego oka jest potrzebne, aby specjalista z salonu optycznego wyznaczył środki optyczne soczewek przygotowywanych okularów. Brak możliwości uwzględnienia tego parametru sprawi, że okulary korekcyjne nie będą należycie rekompensować nieprawidłowości widzenia.
Co gorsza, następstwem źle dobranych szkieł mogą być liczne niepożądane symptomy określane efektem pryzmy. Pacjent odczuwa duży dyskomfort podczas noszenia okularów, na przykład zgłasza, że obraz jest rozmazany albo załamany. Nie potrafi przyzwyczaić się do szkieł, denerwują go, a nawet mogą doprowadzić do zezowania czy widzenia jednoocznego. Za ten stan odpowiedzialne są sprzeczne sygnały docierające do mózgu. Patrzenie przez niewycentrowane szkła sprawia, że dochodzi do przemieszczenia na siatkówce obrazu padających na soczewkę oka promieni światła. Wówczas zostaje zaburzona synchronizacja widzenia obuocznego, ponieważ w oku prawym i lewym widok postrzeganych rzeczy kształtuje się w innych miejscach siatkówki.
O tym, że ustalenie środków optycznych szkieł jest ważne, powinniśmy pamiętać także podczas wybierania oprawek do okularów. To zrozumiałe, że ważną rolę odgrywają względy estetyczne, ale oprawki przede wszystkim powinny pasować do wielkości i kształtu twarzy. W idealnie dostosowanych modelach optyk bez problemu wycentruje soczewki. Warto zatem każdy wybór konsultować ze specjalistami z salonu optycznego, a na pewno należy zapomnieć o noszeniu okularów z marketu.